Konstipacija (zatvor) je otežano i neredovno pražnjenje creva. Konstipaciju imate ako se praznite ređe od 3 puta nedeljno.