Imunodeficijencija (deficit imuniteta)je oštećenje imunološkog sistema usled nedostatka pojedinih enzima. Razlikujemo 2 vrste ove bolesti: sekundarna (stečena) i primarna (nasledna).

Nijedan proizvod ne odgovara izabranim kriterijumima.