Angina pektoris je bolest arterija srca. Karakteriše je bol u grudima, težina, pritisak. Nastaje u trenutku smanjenog protoka krvi prema srcu što narušava dotok kiseonika.