Giht (podagra) je reumatsko oboljenje koje napada zglobove tj to je poremećaj metabolizma purina (belančevina) gde se stvaraju veće količine mokraćne kiseline.