Uganuće, Ili distorzija je istezanje praćeno prekidom ligamenata iz zglobne čaure. Karakteriše se otokom i bolom.