Alchajmerova bolest je hronična neurodegenerativna bolest. Razvoj bolesti je vezan za senilne plakove (naslage proteina) izazvanim oko neurona na mozgu.

Nijedan proizvod ne odgovara izabranim kriterijumima.