Multipla skleroza je autoimuna bolest centralnog nervnog sistema, koja prekida protok informacija u mozgu i između tela i mozga.

Nijedan proizvod ne odgovara izabranim kriterijumima.