Stres je pojava koja se događa kada naš organizam pokušava da se prilagodi nekoj nepoželjnoj situaciji. Manifestuje se psihičkom i telesnom patnjom.

Nijedan proizvod ne odgovara izabranim kriterijumima.