Pneumonija (upala pluća), je zapaljenje plućnog parenhima koji zahvata alveole (završni mehurići u plućima) i prostor između alveola. Do oboljenja dolazi kada su odbrambeni mehanizmi respiratornog sistema poremećeni ili smanjeni.Uzročnici su bakterije, virusi, gljivice.