Kamenje u bubrezima i bešici

Mnoge otpadne materije su rastvorene u urinu i one ponekad formiraju sićušne kristale koji se sjedinjuju i formiraju kamenčići.