fbpx
O Ruleku2020-04-02T11:29:19+00:00

MISIJA KOMPANIJE RULEK

RULEK DOO, kao ruska kompanija sa sedištem u Beogradu, u potpunosti je svesna prednosti ruske fitoterapeutske škole i u svom radu čini sve da tržište Srbije snabdeva najkvalitetnijim fitoterapeutskim proizvodima, koji se pretežno sastoje od samoniklog lekovitog bilja.

Po svom kvalitetu i sadržaju farmakološki aktivnih supstanci samoniklo bilje značajno prevazilazi uzgajane biljne vrste.

Zahvaljujući visokim standardima sirovina, visokotehnološkom postupku prerade (mikrogranulacija, ultrazvučna i vakumska ekstrakcija, niskotemperaturna obrada sirovina i sl.) kao i striktnoj kontroli gotovih proizvoda, veći na fitokompleksa koji su predstavljeni u asortimanu kompanije RuLek doo, sa pravom nose oznaku PREMIUM KVALITET što je potvrđeno sertifikacijom proizvođača.

U svom radu, RuLek doo se oslanja na i skustva jednog od najcenjenijih medicinskih fitoterapeutskih centara na Altaju, „Medicinski fitocentar Alfit“, koji je osnovan 90-ih godina prošlog veka. Načelnik medicinskog centra doktor medicinskih nauka, profesor Altajskog medi cinskog univerziteta, doktor onkolog i ginekolog Korepanov Sergej Valerijević je jedan od vodećih savremenih stručnjaka iz oblasti fungoterapije i fitoterapije u Rusiji.

U ovom tekstu su zapravo korišćeni materijali „Medicinskog fitocentra Alfit“ u cilju dostavljanja informacija o praktičnoj primeni fitoterapeutskih kompleksa, specijalistima iz oblasti medicine i farmacije.

PREVENTIVA LEČI!

Hvala na poverenju!

RuLek RBF  •   RUSKA BILJNA FARMACIJA

ruski proizvodi /  русскиe продукты