fbpx
Reiši2021-08-12T12:13:37+00:00

Naziv: Reiši

Latinski naziv: Ganoderma lucidum

Sinonimi: ganoderma, hrastova sjajnica

Opis gljive:  Reiši (Ganoderma lucidum) ili hrastova sjajnica podrazumeva plodosno telo pečurke reiši (Ganoderma lucidum), koje se sastoji od tamnocrvenog šešira, sjajne, lakirane površine, i drške kao jestivih delova.

Gde raste? Karakteristična je po tome što raste na panjevima ili korenju drveća, naročito hrasta i kestena, odakle je i dobila ime.

Koji deo gljive se koristi kao lekovito sredstvo? Reiši (Ganoderma lucidum) spada u jestive pečurke, mada se u ishrane ređe koristi zbog gorkastog ukusa. Već 4000 godina se koristi u medicine Japana i Kini zbog svojih lekovitih svojstva, ali se danas u velikom delu sveta gaji. Koristi se sveža, osušena, kao prah ili čaj.

Koja svojstva i kakvo dejstvo ima?

Reiši (Ganoderma lucidum) sadrži proteini, masti, dijetna vlakna, ugljeni hidrate i minerale. Najizastupljenije aminokiseline u proteinima su lizin, tirozin, fenilalanin, leucin i alanin. Pored nutritivnih sastojaka,  reiši (Ganoderma lucidum) sadrži još i značajne količine terpenskih jedinjenja, nukleotide, alkaloide i steroidna jedinjenja. Biološki aktivne komponenti reiši (Ganoderma lucidum) se mogu podeliti u više grupa: triterpeni – derivati lanostana u koje spadaju ganoderma kiseline, ganoderinske i ganolucidne kiseline; polisaharidi, uglavnom tipa glukana; proteini sa imunomodulatornim efektima (protein LZ-8); nukleozidi (adenozin).

Sastojci reiši (Ganoderme lucidum) pokazuju hepatoprotektivno, hipolipemično, antialergijsko delovanje, smanjuju agregaciju trombocita. Preparati na bazi reiši (Ganoderme lucidum) se zbog svojih višestrukih fizeoloških efekata najičešće koriste kao eliksir za poboljšanje i održanje opšteg zdravstvenog stanja, za poboljšanje imunskog statusa, za umirenje i jačanje vitalnosti organizma.

Kako se koristi?

Za pripremu čaja reiši (Ganoderme lucidum) se obično koristi 1-3 g. Prema monografiji Health Canada, maksimalna dnevna doza za sprašenu gljivu reiši (Ganoderma lucidum) iznosi 6 g.


Odricanje odgovornosti: Tekst je informativnog karaktera i ne može služiti  dijagnostici i lečenju.

Izvor: Stručno mišljenje Farmaceutskog Fakulteta u Beogradu na zahtev RuLek RBF doo.

Ekspert: Iz katedre za bromatologiju doc. dr Bojana Vidović